Bemutatkozás

Ezt a weboldalt a blogrendszerével együtt az arctalan és hiteltelen, lejárató internetes blogbejegyzésekkel szembeállítva hoztuk létre! Erre az oldalra nem lehet azonosítatlanul, felelőtlenül a Botanoo üzlettel kapcsolatban semmiféle bejegyzést eszközölni. Ez az oldal azok részére készült akik a Botanoo által kínált, Carbon Credit  üzlettel kapcsolatban nyitottak és valódi nem elferdített, információkra kiváncsiak és ezt az információt hiteles a Botanoo-val kapcsolatban vagy még nem kapcsolatban álló, de a személyazonosságukat felvállalni képes emberektől akarják tudni. Pontosan annak érdekében, hogy a saját álláspontjukat, döntésüket valódi értékekre, információkra alapozhassák.

Minden kedves látogatónk figyelmébe ajánljuk az alábbiakat.

A valótlan bejegyzésekkel kapcsolatban Dr. Baranyai Anikó ügyvédnő kikeresett, néhány erre vonatkozó jogszabály helyet. Köszönet érte.

Tehát a bejegyzőnek tisztában kell lennie azzal, hogy valótlan, hamis blogbejegyzés esetén írása nem egy törvénybe ütközik, ugyanis elköveti vele a jóhírnév sérelmét, és a hitelképesség sérelmét is. A jóhírnevet mind az Alkotmány, mind nemzetközi egyezmények védik.
A mai magyar jogban a jóhírnév és üzleti megbízhatóság védelme a Polgári Törvénykönyv 78.§-ában, illetve a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt) 3. §-ában található. A büntetőjogi és reklámjogi vonatkozásokra itt nem térek ki. A Tpvt. 3. § szerint:
„Tilos valótlan tény állításával vagy híresztelésével, valamint valós tény hamis színben való feltüntetésével, úgyszintén egyéb magatartással a versenytárs jó hírnevét vagy hitelképességét sérteni illetve veszélyeztetni.”
De megáll a Btk. 233. § (1) bek a) hamis vád bűntette is, mivel mást bűncselekmény elkövetésével hamisan vádol.
A Reklámtörvényt már meg sem említjük.

botanoo.com by CCDenmark tagok